CACIB NITRA (SK), 3.4.2006

L.Ubrová (CZ)

Psi třída mladých / Young Class Dog 4
Excellent Royal Standart V1, CAC
My Faith Tankaram x Upward Star Tankaram  
chov.M.Fialová, maj.J.Janěvová  
Aldamity Man on the Moon V2
Tjotte´s Buffalo Bandit x First Lady Aldamity  
chov.D.Bartošová, maj.M.Rievaj  
Vagabound od Himalájského Cedru V3
Rocheby Smokescreen x Orchidey od Himalájského Cedru  
chov.M.Dočekalová, maj.Z.Vašková  
Ares od Rímskej Hranice VD4
Rocheby Smokescreen x Perla Sun in their Eyes  
Psi mezitřída / Intermediate Class Dog 6
Eddie od Jaloviska V1, CAC
Diamond of Tankaram x Ticki  
chov.J.Dohnálek, maj.R.Šasná  
I´M Your Dream Falmarka V2, r.CAC
O´Sofinas Play the Game x Clever Lady Gasko Prim  
chov.a maj.R.Javoříková  
Alf Lady Alison V3
o´Sofinas Play the Game x Gina z Kostelce u Jihlavy  
chov.G.Jarošová, maj.H.Morrošová  
Y´Lord Sun in their Eyes V4
Rosanan Mascarpone x Mendy Sun in their Eyes  
chov.a maj.V.Valentová  
Argo Jorcanis V
Roll a Taco of Tintagel Winds x Solium Jessica  
Z Double Silk Sun in their Eyes V
Rosanan Mascarpone x Mendy Sun in their Eyes  
Psi třída otevřená / Open Class Dog 3
United Kingdom Tankaram V1, CAC
Royal Standart Tankaram x Follies Polly Thepistol  
chov.J.Nosek, maj.J.Janěvová  
Basco Ister Magnus V2, r.CAC
Denyr pod Chosňom x Areta Denisiarius-Snow Flake  
chov.Nagyovi, maj.G.Šutoová  
Sretlaw Sea Biscuit V3
Rocheby Pendeby Cabin Boy x Sretlaw Kiss Me Kate  
chov.J.E.Walters, maj.M.Dočekalová  
Psi třída pracovní / Working Class Dog 3
Best of Royal Standart V1, CAC, CACIB
Vitality of Tankaram x Upward Star Tankaram  
chov.a maj.M.Fialová  
Rocheby Union Jack V2, r.CAC
Lindall Galileo for Rocheby x Rocheby Peppermint  
chov.M.Hopkinson, maj.M.Dočekalová  
Argo Bohemian Jewel V3
Royal Standart Tankaram x Ambra od Staré Plovárny  
chov.T.Kocour, maj.Sečovy  
Psi třída šampionů 3
Rising Sun Tankaram V1, CAC, r.CACIB
Lab Treasaure´s Born to be Wild x Believe In Love Tankaram  
chov.J.Nosek, maj.J.Jelínek  
Casper Černý Klenot V2, r.CAC
Istar Gorska Fantazja x Aeneas Černý Klenot  
chov.H.Kaprová, maj.S.Horníčková  
Trendsetter of Tintagel Winds V3
Carpenny Catch Pole x On the Road Again of Tintagel Winds  
chov.F.a K.Leith-Ross, maj.G.Lahodová  
Feny třída dorostu / Puppy Class Bitch 2
Hilary z Czafikovho Dvora VN
Farbourne´s Dutch Marine x Cindy z Czafikovho Dvora  
Hilda z Czafikovho Dvora VN
Farbourne´s Dutch Marine x Cindy z Czafikovho Dvora  
Feny třída mladých / Young Class Bitch 4
Aldamity Miracle of Love V1, CAC
Tjotte´s Buffalo Bandit x First Lady Aldamity  
chov.D.Bartošová, maj.M.Tonka  
Evening Star Royal Standart V2
My Faith Tankaram x Upward Star Tankaram  
chov.M.Fialová, maj.Fialová M.a A.+Bramblíková  
Enigma Royal Standart V3
My Faith Tankaram x Upward Star Tankaram  
chov.M.Fialová, maj.J.Jelínek  
Gladis Nisus VD4
Promising Power Tankaram x Ajda Nisus  
Feny mezitřída / Intermediate Class Bitch 2
Aldamity Keep on Moving V1, CAC, r.CACIB
Poolstead Part and Parcel x Attikonak Pansy Potteries  
chov.a maj.D.Bartošová  
Z´Nell Sun in their Eyes V2, r.CAC
Rosanan Mascarpone x Mendy Sun in their Eyes  
chov.V.Valentová, maj.J.Kitka  
Feny třída otevřená / Open Class Bitch 1
Charway Old Silk V1, CAC
Rocheby Old Smokey x Charway Ballycora  
chov.J.Pritchard, maj.D.Gotzová  
Feny třída pracovní / Working Class Bitch 2
Kathleen Draco Minor V1, CAC
Sretlaw Never Smoke Again x Caren Draco Minor  
chov.A.Klečková, maj.I.Bártová  
 
Joan Jet Aldamity V2, r.CAC
Farbourne´s Dutch Marine x Midnight Sun Choso Beauty  
chov.D.Bartošová, maj.M.Kovalančíková  
Feny třída šampionů/ Champion Class Bitch 1
Cambremer Miss Muffet V1, CAC, CACIB, BOB
Carpenny Walpole x Cambremer Dall My Bluff  
chov.D.Brabban, maj.V.Valentová  

 

 

(c) webmaster: G.Lahodová 2002-2006